Printer-friendly version Send to friend

Mateja Tomšić Akengen - Centar Hrast

Radom u okviru Hrast centra pojam zdravlja širimo sa fizičkog, mentalnog, emotivnog i na duhovni plan. Spajajući medicinska znanja sa psihologijom i duhovnim znanjima i tehnikama rada sa podsvešću, telo, um i duša dobijaju jednako pravo na postojanje. Prepoznavanje i prihvatanje celovitosti bića je osnova zdravlja i zdravog i uspešnog života.

Pored lekarskog tima naše ordinacije, Centar Hrast čine još i duhovni terapeut Mateja Tomšič Petrovski - Akengen iz Slovenije i psihološkinja Nevena Rujnić iz Zagreba.

Razumevanje individuanosti je ključni princip našeg rada. Zajedničkim delovanjem obezbeđujemo sigurnu mrežu podrške iz medicinske, psihološke i duhovne sfere. Timskim radom, pacijent sve dobija na jednom mestu.

Mateja Tomšič Petrovski - Akengen više od 20 godina bavi se izučavanjem ljudske psihologije i duhovnosti kroz još uvek živa znanja afričke mudrosti Ifa i dostupne šamanske tradicije. Kroz studijske i inicijacijske procese postala je Ifa sveštenica, Iya-Agan - vrhovna sveštenica kulta predaka, terapeutkinja šamanskim tehnikama, regresoterapeutkinja, majstor NLP-a, spiritualna orijentatorka. Vodi radionice, edukacije, predavanja, ritrite, program ličnog rasta - Škola mudrosti i individualne tretmane u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj i drugim zemljama.

Nevena Rujnić proteklih 20 godina aktivno se bavi pomoći deci i njihovim roditeljima u savladavanju školskih obaveza, strukturiranju vremena, prevladavanju blokada do kojih ponekad dolazi u procesu školovanja, motivacijom u realizaciji ličnih ciljeva i sposobnosti. Kroz psihologiju i duhovnost poštuje individualnost svake osobe i prema tome formira svoj pristup.

 

ŠKOLA MUDROSTI Mateje Tomšić Akengen
- put prema sebi

 

Svako od nas, nezavisno od    godina, pola, rase, religije, socijalne ili bilo koje druge pripadnosti, deo je univerzalne, životne mudrosti. I svako toj energiji mudrosti doprinosi na svoj, sebi svojstven način, onda kada deluje iz svoje prirodne suštine. Kako doći do tog dela sebe iz kog potiče sve?
Ako se pitate:

  • Ko sam ja?
  • Zašto sam ovde?
  • Koja je moja svrha?
  • Kuda idem?

onda je Škola mudrosti program za vas.

Mateja Tomšič Petrovski - Akengen je život posvetila duhovnom traganju i svoja saznanja deli sa nama kroz Školu mudrosti, kao vodič na putu samospoznaje.

Rađamo se kao duhovno biće, učimo na podsvesnom nivou, ne nasleđujemo samo fizička svojstva nego i emotivne i duhovne aspekte svojih predaka, deo smo života i prirode koja ima božansku esenciju, a istovremeno smo, kao savremeno civilizovano društvo, u paranoji od svega toga. Od tog straha možda propuštamo najbitnije: život sam.

Ako osećate da vam treba sloboda, budnost, kreativnost, samopouzdanje i lična moć realizacije, Škola mudrosti je alat koji će vas pokrenuti.

Sve informacije o Školi mudrosti pronaći ćete na stranici http://www.akengen.com