Aromaterapija

Eterična ulja – sublimat lekovite energije

Eterična ulja su smeše lako isparljivih biološki aktivnih jedinjenja dobijenih iz biljaka destilacijom, ekstrakcijom ili ceđenjem. Dobijaju se od različitih delova biljaka (seme, list, cvet, latice, plod, iglice četinara, kora, koren, smola, drvo).

Aromaterapija je biljno carstvo prirode u službi ljudskog zdravlja.

Nose životnu silu biljaka.

Imaju najvišu frekvencu ikada izmerenu od svih prirodnih supstanci.

Frekvenca se kreće u opsegu od 52 MHz do 320 MHz.

Više frekvencije deluju na emocije.

Niže frekvencije deluju na fizičke promene: ćelije, viruse, bakterije, gljivice.

Eterična ulja nisu u rezonanci sa toksinima i negativnim emocijama, pa taj nesklad omogućava izbacivanje toksina.

Nemasna su i njihovo delovanje zavisi od kombinacije i količine različitih jedinjenja u rastvoru.

Primenjuju se putem inhalacije ili na koži. Imaju visoku sposobnost prodiranja kroz površinski sloj kože zbog svoje lipofilnosti i male molekularne mase.

Upotreba

Pored njihove najčešće primene u kozmetološke svrhe, eterična ulja se u širokom dijapazonu upotrebljavaju kako kod fizičkih tegoba tako i kod emocionalnog i mentalnog disbalansa.

Stručno odabrane kombinacije različitih eteričnih ulja u mnogim slučajevima i same dovode do ublažavanje postojećih tegoba a u kombinaciji sa drugim načinima lečenja u svakom slučaju ubrzavaju tok oporavka. Razlog za to nalazi se u njihovom poreklu – prirodi kao nepresušnoj fontani zdravlja.

Za kvalitetan odabir individualnih kombinacija u velikoj meri nam pomažu rezultati funkcionalnih testova svake osobe. Naime, postojeće energetske blokade, zastoj u radu čakri i meridijana, opterećujuća emocionalna stanja i nivo stresa, usmeravaju nas u pripremi odgovarajućih mešavina eteričnih ulja za svakog ponaosob, što povećava njihovo lekovito dejstvo.

Pravilnikom o tradicionalnoj medicini Zakona o zdravstvenoj zaštiti, regulisana je primena aromaterapije u medicinske svrhe.

Prirodne sile u nama su pravi lekari bolesti.
Hipokrat