Zdravlje

Eliksiri visokih vibracija

Na kojoj frekvenciji vibriramo?

Dileme više nema! Sve u Univerzumu treperi, vibrira, emituje svoju karakterističnu frekvenciju. Mi isto. Deo smo te sveprisutne pojave. Naše tako čvrsto fizičko telo se u svojoj najintimnijoj suštini sastoji od – energije.
Ona nije dostupna urođenim ljudskim čulima. Sakriven u svakoj našoj ćeliji, taj suptilni frekvencijski ples ostaje neprepoznat i daleko od naše svesti. Ali tajne više nema, dokazano je da je energetska priroda jedan značajni deo ljudskog bića, možda čak najznačajniji.

Naučnici su uspeli da izmere frekvencijski opsek ljudskog tela – i zdravog i bolesnog. Zna se da zdravo telo vibrira na višim frekvencijama, a da bolest nastaje kada se frekvencija spusti ispod odredjenog nivoa.
I zato: telesno zdravlje zahteva podignut nivo vibracija čitavog organizma.
Svakog trenutka, svakodnevno, čitavog života, odigrava se proces emisije određenih frekvencija ljudskog tela.

Može li pojedinac svesno da podesi vlastite  vibracije na viši nivou  i na taj način aktivno kreira svoje zdravlje i dobar unutrašnji osećaj?

Odgovor je – MOŽE. Nisu nam potrebni merni uređaji koji  već postoje. Postoje elementarni kriterijumi koji nam pomažu da odredimo koja energija u datom trenutku našeg života preovladjuje.

Emocije su ti kriterijumi. Već su dobro poznate  one koje  izazivaju  energetski pad: strah, krivica, pohlepa, zavist, depresija, ljutnja, bes, gordost, ogorčenost…) Ali i one  na čijim krilima se penjemo u visine frekvencijskog polja koje je ekvivalent zdravlja i razvoja (radost, zahvalnost, empatija, optimizam, kreativnost, ljubav…).

Šta raditi? Kako se naštelovati na visoke vibratorne talase?

Pre svega je potrebna iskrenost pred samim sobom. Priznati, osvestiti koje to negativne emocije gajimo u sebi, priznati da se nalazimo na niskom frekventnom nivou. I ujedno s tim – odlučnost da se oslobodimo njihove ograničavajućeg uticaja.
Na prvi pogled je teško, ali samo na prvi pogled. Treba znati da se energija sve vreme preusmerava i rekonstruiše  pa se samim tim možemo brzo naštelovati na željeni talas.

Postoje mnoge tehnike, sistemi vežbi i životne navike  čija  je suština i usmerenje povećanje  frekventnog dijapazona  čoveka (ći gong, joga,  preoblikovanje mentalne i emocionalne sfere ka pozitivnim mislima i emocijama, meditacija, ishrana, kontakt sa prirodom , druženje sa osobama pozitivne orijentacije…)

Želimo vam da izaberete taj put.

Svesni smo medjutim da  ubrzan, stresan način življenja  vrlo često izbacuje čoveka iz optimalnog frekvencijskog opsega i da je čoveku današnjice preko potreban izvor sa višem frekvencijama  kako bi se održao u stanju dobrog zdravlja.

Drugim rečima, u vrlo zahtevnom životnom okruženju  potrebne su nam prečice i brza rešenja.

ELIKSIRI VISOKIH VIBRACIJA su najprirodniji način za izlazak  iz stanja  niskog vibratornog nivoa. Oni smanjuju  teret sve stresnijeg  načina življenja, omogućavaju  odlučivanje sa pozicije višeg, pozitivnijeg  energetskog statusa. Diše se smirenije i dublje,  pogled na događaje je svetliji, sve postaje lakše a unutrašnje energetske promene se šire po prirodnim poznatim zakonima i dovode do privlačenja nove lepote u život pojedinca.

HOLITIMED - Kuća Dobrih Vibracija