Printer-friendly version Send to friend

Homeopatija

PRIMENA HOMEOPATSKIH PRIPRAVAKA PO FASCINANTNOJ METODI GUNA INSTITUTA

Jedinstven medicinski pristup, efikasnost i bezbednost GUNA preparata, glavni su razlozi zbog kojih su uključeni u koncept lečenja ordinacije HOLITIMED.

Kompanija GUNA formirana je  pre više od 30 godina. 

Danas je ona najrenomiranija italijanska kompanija u oblasti prirodne medicine.

GUNA okuplja značajan medjunarodni naučno–istraživački tim, sarađuje sa više instituta u Italiji i van nje i ima svoje laboratorije u kojima istražuje i primenjuje najnovija medicinska dostignuća. Naučne i inovativne ideje  iz oblasti biološke medicine u GUNI se ostvaruju preko široke palete lekovitih  prirodnih preparata.

Domen GUNA istraživanja jeste  integrativna holistička medicina. 

GUNA homeopatski preparati su srž integrativne terapije jer deluju na uzrok ali i na  same simptome bolesti.

GUNA preparati su jedinstveno formulisani za ponovno uspostavljanje  unutrašnjeg balansa i znatno skraćuju vreme ozdravljenja.

U GUNI je utemeljena nova medicinska grana  bazirana na obnovi prirodnih funkcija ljudskog tela: fiziološka regulativna medicina koja integriše konvencionalnu i homeopatsku medicinu i uključuje najnovija saznanja o homeopatiji, homotoksikologiji, psiho-neuro-endokrino-imunologiji i  ishrani.

GUNA od početka čuva 4 bazna principa rada koji predstavljaju 4 stuba kvaliteta GUNA preparata:

  1. potpuno prirodni sastojci
  2. bez neželjenih efekata
  3. inovativni

GUNA preparati deluju na 5 različitih nivoa:

Detoksikacija ćelijskog i međućelijskog prostora. Detoksikacija i drenaža međućelijskog matriksa pokreće apsorpciju kiseonika i hranljivih materija. Ćelijski receptori se aktiviraju od strane "terapijskih molekula", omogućavajući ćelijama  da  obavljaju  svoje metaboličke funkcije što dovodi do procesa eliminacije toksina iz organizma.

Ravnoteža psiho-neuro-endokrino-imune ose u oba smera je suština fiziološke regulativne  medicine i osnov  održavanja organizma u zdravom stanju. Temeljno ispitani, savršeno ukomponovani i dozirani, sastojci preparata  u homeopatskim mikrodozama  stimulišu aktivnost tri glavna biološka sistema (nervni, imunološki i endokrini) i uspostavljaju balans njihove psihofiziološke funkcije

Ćelijski metabolizam. Delovanje leka  na receptore ćelijske  membrane neće biti efikasno  ako ćelija nije u stanju da adekvatno odgovori. Stoga je ćelijska  metabolička stimulacija neophodna kako bi se osigurao terapijski uspeh. Vitamini, minerali, oligoelementi  ali u  homeopatskim  mikrodozama, aktiviraju  metaboličke funkcije i dovode do  punjenja energetskih rezervora ćelija.

Ublažavanje simptoma i kontrola simptoma. Homeopatske mikrodoze citokina, neurotransmitera i hormona  u preparatima GUNA, sposobne su da aktiviraju adekvatan imuni odgovor, preokrenu tok zapaljenjskog procesa i eliminišu specifične manifestacije za svaku fazu zapaljenja. Ovakvim pokretanjem imunog odgovora znatno se skraćuje vreme ozdravljenja i uspostavlja  unutrašnji  balans.

Ćelijska ishrana. Hranljive materije (proteini, ugljeni hidrati, lipidi) imaju  bitnu ulogu u održavanju i vraćanju  zdravlja. GUNA preparati sadrže male (oligos) i uravnotežene (orto) količine aminokiseline i vitamine potrebne za pravilnu ishranu ćelija i vrlo bitnih u zaštiti biološke strukture  od slobodnih radikala, što je osnova u preventivi zdravlja, starenja i pojave degenerativnih bolesti.

GUNA preparati  su nova  bezbedna  terapeutska rešenja za nekoliko oblasti medicine: interne medicine, pedijatrije,  alergologije, estetske medicine,  terapije bola i detoksikacije.

GUNA  INSTITUT  ima  i vlastiti  edukativni centar  u kome se sprovodi  intenzivni program namenjen lekarima i farmaceutima. Tim lekara ordinacije HOLITIMED prošao je GUNA obuku.