TERAPIJA

IMAGO

Po principima kvantne medicine, razvoju same bolesti prethodi informacija o toj bolesti  koja izvesno vreme miruje unutar tela. Taj energetski zapis bolesti predstavlja svojevrsno seme  iz kog, u određenom trenutku, počne da se grana bolest.

Metodama kvantne medicine, patološka informacija može, kao prvo da se uoči, a kao drugo - da bude poništena.

Za tu svrhu koristimo ruski aparat Imago (biorezonantni skener).

Aparat nam omogućava ulazak u informaciono polje čoveka i otkrivanje grešaka u radu ćelija i organa. Te greške označavaju njihovu bolest i propadanje. Primenom terapijskih programa uočene greške se uklanjaju, a unose se informacije zdravlja i života. Radi se o svojevrsnom resetu i reprogramiranju ćelija u pravcu isceljenja.

Ceo proces se prikazuje na monitoru aparata, vidljiv je za pacijenta te on postaje učesnik u terapijskoj dinamici.Poništavanje uočenih patoloških informacija, u kombinaciji sa drugim  prirodnim metodama rasterećenja organizma, predstavljaju vrlo značajnu metodu prevencije bolesti.

Terapije se sprovode jednom ili eventualno 2 puta mesečno