Aura, Čakre i Meridijani

Reč je o vrlo informativnom testu za brzu procenu energetskog i funkcionalnog stanja organizma. Test se radi na aparatu KARDIOTAHOMETAR.

Koje parametre dobijamo i šta nam oni pokazuju?

• jačinu energetskog  polja (AURA)

• funkciju energetskih centara (ČAKRI)  i njihovu usklađenost

• protok energije kroz sistem MERIDIJANA

uticaj stresa na nervni sistem a preko njega i na čitav organizam

• energetske kapacitete (reserve) kojima raspolažemo

• balans izmedju priliva i potrošnje energije. Determiniše da li se raspoložive energetske rezerve obnavljaju ili obrnuto – troše i smanjuju.

• biološku starost - da li nam je telo po funkcionalnosti mlađe ili starije od realnih godina starosti

• indeks psihoemocionalnog stanja odslikava stepen destruktivnog delovanja stresa i negativnog emocionalnog naboja na organizam

• unutrašnju ili telesnu harmoniju: određuje kvalitet i vitalnost organizma i stepen njegove ukupne odbrane.

Test je nezamenljiv za one koji žele da zavire u suptilne nivoe svoga tela i da otkriju kojim njegovim delovima je potrebna pomoć ili samo podrška.

Rezultat testa će vas usmeriti kako da sami očuvate dobre parametre i ojačate slaba polja.

A terapijske metode koje koristimo u ordinaciji su veliki doprinos jačanju ukupnih odbrambenih snaga, uspostavljanju balansa na svim nivoima i podizanju energetskog statusa koji su preduslov za fizičko, mentalno i emocionalno zdravlje.